Näytteilleasettajat

Mes­sukart­ta

AGCO SUOMI OY — ulkopaik­ka
Aito Tak­si — 156
AKK Motor­sport — 10
AMT veneet — 144
Aurinko­raken­nus — 28
Auto Kir­mo­la Oy — 126
Auto Oy Vesa-Mat­ti — 126
Auto­hin­aus Jär­ven­pää & Vir­ta­nen — 102
Autoli­it­to ry — 99
Auto­ta­lo Pelt­tari — 117
Autovikku­la Oy — 62
Bear City Cruis­ers ry — 26
BMW Moot­tori- pyöräk­er­ho ry — 78
Drac mopot — 144
Design Rosendahl Oy — 60
Elisa Oyj — 115A
Epic Autok­oulu Oy — 155
Euran MMP — 84
Fal­ck — 102
Fan­tic mopot ja sähköpyörä — 144
Faster veneet — 144
Free­bo Oy — 98
Gospel Rid­ers — 63
Harley-David­son Club Fin­land ry — 141
Hin­aus­palvelu Ojala Oy/Falck Huit­ti­nen — 102
Hon­da Bikes — 144
Hon­da Marine — 144
Iso­joen Tuon­tiosa Oy — 135
Kartingvaruste.fi - 157
Kiukaisten Autopelti ja Hin­aus Ky — 102
LE-Sweet Oy — 1
Liiken­netur­va — 105
Lind­holm Halmi­nen Oy — 83
Livisti Fes­ti­val — 131
Loukko­mo­tors — 114
Lynx — 114
Lähi­Ta­pi­o­la — 151
Mas­co Oy — 133
Mod­u­lar­box — 16
Motorau­ma — 144
MPH Rac­ing Oy — 104
MPT-Trad­ing Oy — 103
Neo­rex Oy — 81
N sähköskoot­teri — 144
Peu­geot skoot­ter­it — 144
Pori Ener­gia — 136
Porin Ilmailuk­er­ho ry — 140
Porin Konekeskus — 139
Porin Konepyöräk­lu­bi — 159
Porin Liiken­neopis­to — 10
Porin Lin­jat Oy — 23
Porin Perus­suo­ma­laiset — 137
Porin Sosialidemokraat­ti­nen kj — 152A
Puukkopa­ja Antti Jaakko­la — 11
Rajala Motor­sport — 118
Rav­in­to­la Maku — mes­sur­av­in­to­la
RC Helikopter­it — 76
RC Rajala — RC näytösalue
Rieväpo­jat - 77
Satakun­nan ammat­tiko­rkeak­oulu SAMK, konetekni­ik­ka — 116
Satae­du — 148
Satakun­nan Kömpi­jät - 132
Satakun­nan pelas­tus­laitos - 112
Satakun­nan Urheilu­au­toil­i­jat ry - 158
Satel­lite Oy — 13
Sea-Doo — 114
Ski-Doo  — 114
Suomen Tii­mi-Ikku­na Oy — 7
Tapahtumagrilli.fi / Liisankankaan jäätelömyyn­ti — 165
Tivoli Laine — Pomp­pulin­na­maail­ma
Tmi T. Niska­nen — 4
Top-Motor Oy — 133
Ulvi­lan FK-ker­ho — 157
Week­end Snacks - 152B
Ver­stas Moot­torikahvi­la — 143
West Coast Road Mas­ters Oy — 115C
Viis­Raitaa — 131
Win­no­va — 110
Yyterin Sinap­pi — 115B

Comments are closed.