ohjeita messurakentamiseen

messutoimisto palvelee

Henkilökuntamme avustaa näytteilleasettajia kaikissa messuihin liittyvissä asioissa. Messutoimisto sijaitsee Karhuhallin toisessa kerroksessa.

JANI HAANPÄÄ
Myyntijohtaja
045 677 8417

jani.haanpaa@satakunnanviikko.fi

NICO POLSA
Tuotepäällikkö
044 774 2454

nico.polsa@satakunnanviikko.fi

TEE TILAUKSET AJOISSA

Tarkistattehan hyvissä ajoin, että kaikki tarpeellinen – esim. seinät, matto, kalusteet, sähköt, ym. on tilattava osastollenne ennakkoon viimeistään PERJANTAIHIN 14.2. mennessä. Alihankkijamme ovat pääsääntöisesti tavoitettavissa myös tapahtumapaikalla rakennusaikana.

Rakentaminen

Osastojen rakentaminen on sallittua vain messujen rakennusaikana.
Rakennusaika: PERJANTAI 28.2. KLO 12-21 JA LAUANTAI 1.3. KLO 8-9.30.

Valmis- ja pakettiosastot sekä järjestäjän kautta tilatut rakenteet ovat valmiina PERJANTAINA 28.2. KLO 16, jonka jälkeen osastoa voi tulla somistamaan.

Jotta liikennöinti alueella saadaan toimivaksi, on autolla ajamista rajoitettu. Viimeisenä rakennuspäivänä autolla ajo halliin on kokonaan kielletty. Tarkistattehan ohjeistukset ja informoittehan aikatauluista myös messurakentajaanne sekä rahdin kuljettajia.

Huomioittehan, että rakentamisen aloittaminen on sallittua vasta, kun koko paikkavuokran maksu on suoritettu.

PURKAMINEN

Osastojen purkamisen saa aloittaa vasta messujen päätyttyä SUNNUNTAINA 2.3. KLO 16.
Purkuaika: SUNNUNTAI 2.3. KLO 16-21.

Valmis- ja pakettiosastot sekä järjestäjän kautta vuokratut osastokalusteet tulee tyhjentää näytteilleasettajan tavaroista SUNNUNTAIHIN 3.3. KLO 18 mennessä. Mikäli näytteilleasettajalla on omat osastorakenteet, niiden purkamista voi jatkaa seuraavana päivänä messukohtaisen purkuaikataulun mukaisesti.

Huomioittehan, että tavaroita ei saa siirtää käytäville, jotta purkamisen liikenne sujuu. Halleihin saa purkuaikana ajaa autolla vasta messujen päätyttyä SUNNUNTAINA 2.3. KLO 16.

Kaikki rakenteet ja tavarat on poistettava halleista purkuajan päättymiseen mennessä.

näytteilleasettajaKORTIT, KULKULUVAT JA ASIAKASKUTSUT

Näytteilleasettajakortit toimivat osastohenkilökunnan kulkulupina rakennus-, messu- ja purkuaikoina. Kortti on pidettävä näkyvillä messualueella liikuttaessa. Näytteilleasettajakortit voi noutaa messutoimistosta rakentamaan saavuttaessa. Näytteilleasettajakortteja maksutta kuuluu osastoihin seuraavasti: alle 9 m2 osasto/2 näytteilleasettajakorttia, 9-18 m2 osasto/3 näytteilleasettajakorttia, yli 18 m2 osasto/4 näytteilleasettajakorttia.

Pysäköinti on maksuton. Pysäköithän ainoastaan merkityille parkkipaikoille. Aluetta valvoo Porin kaupungin pysäköinninvalvontatoimisto.

Muista tilata asiakkaillesi kutsut messuille, ota yhteyttä Satakunnan Messujen myyntiin.

HUOLTOAIKA

Huoltoajat: LAUANTAI 1.3. klo 8-9.30 ja 17-18 sekä SUNNUNTAI 2.3. klo 8-9.30.
Huoltoajalla näytteilleasettajat voivat valmistella osastoaan tulevaan päivään ja täydentää tuotteita tai esitteitä huolto-ovien kautta. Huoltoaikana halliin ei voi ajaa autolla.

VERKKOYHTEYDET

Messualueella toimii langaton, vapaa wifi-verkko

MEDIAPALVELUT JA LISÄNÄKYVYYS

Satakunnan Messut huolehtii tapahtumien markkinoinnista, mediayhteyksistä ja tiedottamisesta. Voit hankkia lisänäkyvyyttä esimerkiksi erillisillä yhteistyöpaketeilla.

ESTEETTÖMYYS

Messujen näyttelytilat on pääsääntöisesti maan tasalla ja alueelta löytyy mm. invavessat. Mahdolliset portaikot on varustettu pyörätuoleja varten rampeilla.

Invapysäköinti sijaitsee pääsisäänkäynnin lähellä ja on maksuton, kun asianmukainen pysäköintilupa on esillä kulkuneuvossa. 

TURVllisuusohjeet

Paloturvallisuus
Paloturvallisuuden suhteen on noudatettava yleisiä voimassa olevia paloturvallisuusohjeita sekä näyttelytilassa vaadittavia erikoisehtoja, jotka on selvitetty erikseen. Paloturvallisuutta mahdollisesti vaarantavien laitteiden esittelyyn on saatava paloviranomaisten ennakkolupa.

Työturvallisuus
Esityksissä, työnäytöksissä tms. sekä esiteltäessä koneita ja muita teknisiä välineitä on noudatettava työturvallisuuslain ja -asetusten vaatimuksia.

Esiteltävät koneet ja laitteet
Näytteilleasettajan tulee huolehtia siitä, että esiteltäessä koneita ja laitteita tapahtumassa ne täyttävät lain eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta (1016/2004) sekä valtioneuvoston asetuksen koneiden turvallisuudesta (400/2008):
– Tuotteen turvallisuudessa ei ole ilmiselvää puutetta.
– Tuotteen mukana on asianmukaiset suomen- ja ruotsinkieliset ohjeet.
– Tuotteessa on vaatimustenmukaisuuden osoittava merkintä ja siitä on saatavissa vaatimustenmukaisuuden osoittavat asiakirjat, esimerkiksi; tuotteessa on CE-merkintä, tuotteen mukana on EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus (suomen- ja ruotsinkielinen), koneen vaaroista varoittavat merkinnät ovat suomen ja ruotsin kielellä tai ilmaistuina helposti ymmärrettävin yksikäsitteisin symbolein tai kuvatunnuksin.
– Tuotteessa, joka ei näyttelyvaiheessa täytä kaikkia sitä koskevia vaatimuksia, on siitä ilmoitus esimerkiksi ”prototyyppi”
tai ”koneen toiminnan esittely ilman siihen kuuluvia suojarakenteita”. Lisäksi tällaisen tuotteen näytteilleasettajan tulee huolehtia, että tuote on turvallinen näytteillä ollessaan.

Tupakointi
Tupakointi on kielletty tupakkalain (693/1976) 5 luvun 12 §:n mukaisesti kaikkialla tapahtuman sisätiloissa. Myös sähkötupakan käyttö on kielletty. Kiellon noudattamista valvovat järjestyksenvalvojat. Tupakointi on sallittua ainoastaan ulkona sille merkityillä paikoilla.

Ajoneuvot
Muulloin kuin tapahtuman aukioloaikoina sisäosastolla sijaitsevan ajoneuvon virran tulee olla katkaistuna päävirtakytkimestä.

Avotuli
Avotulen käyttö tapahtumissa on kielletty. Avotuleksi katsotaan tilanne, jossa tuli tai liekki palaa laitteen ulkopuolella kuten esim. kaasuliedet, keittimet, öljylamput, kynttilät tai vastaavat. Järjestäjä voi myöntää poikkeusluvan, mikäli turvallisuusehtojen katsotaan täyttyvän. Poikkeuslupa voidaan myöntää, mikäli kyseessä on hitsaus, polttoleikkaus, leikkaus tai muu vastaavanlainen esitys, josta aiheutuu kipinöintiä. Lupahakemus on toimitettava järjestäjälle toiminta- ja turvarakenneselvityksineen 30 vuorokautta ennen tapahtuman alkamista.

Tulityöt
Näyttelytiloissa ei ole rakentamisaikaista vakituista tulityöpaikkaa. Kaikki näyttelytiloissa tehtävät tulityöt ovat luvanvaraisia.
Tulityöluvan myöntää järjestäjän tekninen päällikkö, jolle tulee tehdä selvitys asiasta. Tulityöntekijältä vaaditaan tulityökortti. Tulitöiden osalta noudatetaan suojeluohjeita tulityöt sekä kattotulityöt.

Kuluttajaturvallisuus
Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) mukaisia kuluttajapalveluja tarjoavien näytteilleasettajien on laadittava toimintaansa koskeva turvallisuusasiakirja, joka sisältää suunnitelman vaarojen tunnistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi sekä niistä tiedottamiseksi palvelun tarjoamisessa mukana oleville. Näytteilleasettajan tuottaessa näitä kuluttajapalveluja näyttelytiloissa on näytteilleasettajalla velvollisuus laatia turvallisuusasiakirja ja toimittaa se järjestäjälle 30 vuorokautta ennen tapahtumaa.

Eläimet näyttelytiloissa
Eläinten tuominen näyttelytiloihin edellyttää aina ennakkoilmoitusta järjestäjälle vähintään 30 vuorokautta ennen tapahtumaa sekä järjestäjän kirjallista suostumusta. Näytteilleasettaja vastaa eläimiin kohdistuvista viranomaismääräyksistä sekä eläinten turvallisesta ja asianmukaisesta esittelystä sekä yleisöön että eläimiin nähden. Eläinten tulee olla yleisötapahtumiin soveltuvia ja tottuneita. Kuljetettaessa eläimiä näyttelytiloissa on järjestelyistä sovittava ennakkoon järjestäjän kanssa.

VARASTOINTI

Varastointitilaa voi tiedustella näyttelytoimistosta. Varastointitilat ovat maksuttomia, mutta vartioimattomia ja siksi varastointi tapahtuu omalla vastuulla.

RAVINTOLAPALVELUT

Messualueelta löytyy messuravintola.