Ohjelma

  • Län­si-Suomen OP & Käp­pärä­par­tion Etu­jahti ‑rata
  • Lap­sille ilmainen poni­a­jelu pe 15–18, la klo 11–15, su klo 11–15.
  • Alueel­la Tivoli Laine, liput 4 eur/laite
  • Jou­si­ammuntamah­dol­lisu­us ilmaisek­si

13.05.22

klo 13.00 Met­säkeskus sem­i­naari yksi­ty­istie / ravikat­so­mo
juon­ta­jana asi­akku­us­pääl­likkö Jouni Aila, Suomen met­säkeskus
13.00 Avaus
13.05 Pirkan­maan met­säl­o­gis­ti­ik­ka ja Lounais-Suomen yksi­ty­isti­et ‑han­kkeet esit­täy­tyvät, Jar­mo Pal­ma­nen ja Petri Läh­teen­mä­ki, Suomen met­säkeskus
13.15 Yksi­ty­is­tei­den pelisään­nöt, Kat­ja Rit­va­nen, KR-Tien­nöin­ti Oy
13.35 Yksi­ty­istien kun­nos­s­api­to ja perus­paran­nus, Petri Läh­teen­mä­ki, Suomen met­säkeskus
13.55 Val­tion avus­tuk­set yksi­ty­is­tei­den perus­paran­nuk­seen, Jar­mo Pal­ma­nen, Suomen met­säkeskus
14.15 Yksi­ty­is­tei­den kun­tokar­toi­tus ja kan­tavu­u­den­mit­taus, Juha-Mat­ti Vainio, Road Mas­ters
14.40 Lop­pukeskustelu
14.50 Päätös
klo 13.00 Pelas­tuskoiranäytös
klo 14.00 Moot­torisa­hataiteli­ja Lah­den­suu
klo 16.00 Pelas­tuskoiranäytös
klo 17.00 Moot­torisa­hataiteil­i­ja Lah­den­suu

14.05.22

klo 11.00 Pelas­tuskoiranäytös
klo 11.30 Moot­torisa­hataiteil­i­ja Lah­den­suu
klo 12.00 Met­säkeskus sem­i­naari met­säen­er­gia / ravikat­so­mo
juon­ta­jana asi­akku­us­pääl­likkö Jouni Aila, Suomen met­säkeskus
12.00 Avaus
12.05 Nuoren met­sän hoito — tie riukumet­sästä seka­pu­us­toiseen tukkimet­sään, met­sän­hoidon asiantun­ti­ja Tatu Viitasaari, Suomen met­säkeskus
12.40 Luon­non­hoidon huomioimi­nen nuorten met­sien hoi­dos­sa, met­sän- ja luon­non­hoidon asi­akas­neu­vo­ja Tai­ja Jus­si­la, Suomen met­säkeskus
13.10 Met­sä­talouden tuet ja Metsään.fi-palvelu apuna met­säa­sioiden päätök­sen­teossa, asi­akku­us­pääl­likkö Jouni Aila, Suomen met­säkeskus
13.40 Lop­pukeskustelu ja päätös
klo 12.30 Rat­sas­tusjou­si­ammuntanäytös
klo 13.00 Pelas­tuskoiranäytös
klo 14.00 Moot­torisa­hataiteil­i­ja Lah­den­suu
klo 14.30 Rat­sas­tusjou­si­ammuntanäytös
klo 15.00 Pelas­tuskoiranäytös
klo 16.00 Moot­torisa­hataiteil­i­ja Lah­den­suu

15.05.22

klo 10.30 Moot­torisa­hataiteil­i­ja Lah­den­suu
klo 11.00 Pelas­tuskoiranäytös
klo 12.00 Moot­torisa­hataiteil­i­ja Lah­den­suu
klo 12.30 Pelas­tuskoiranäytös
klo 14.00 Moot­torisa­hataiteil­i­ja Lah­den­suu
klo 14.30 Pelas­tuskoiranäytös

Comments are closed.