ohjeita messurakentamiseen

Messutoimisto palvelee

Henkilökuntamme avustaa näytteilleasettajia kaikissa messuihin liittyvissä asioissa. Messutoimiston sijaitsee messujen aikana Karhuhallin toisessa kerroksessa.

ELLA ORAS
Tuotepäällikkö
0400 408 263

ella.oras@satakunnanviikko.fi

ISABELLE HANSEN
Myyntineuvottelija
044 901 7338
isabelle.hansen@satakunnanviikko.fi

KALLE LEPPÄNEN
Turvallisuus ja liikenne
040 512 4207
kalle.leppanen@satakunnanviikko.fi

JANI HAANPÄÄ
Myyntijohtaja
045 677 8417

jani.haanpaa@satakunnanviikko.fi

TEE TILAUKSET AJOISSA

Tarkistattehan hyvissä ajoin, että kaikki tarpeellinen – esim. seinät, matto, kalusteet, sähköt ja valaisimet, siivous, viherkasvit on tilattu osastollenne ennakkoon viimeistään 26.4.2023 mennessä. Alihankkijamme ovat pääsääntöisesti tavoitettavissa myös tapahtumapaikalla rakennusaikana.

Rakentaminen

Osastojen rakentaminen on sallittua torstaina 4.5. klo 10-21 ja perjantaina 5.5. klo 8-11.30. 

Valmis- ja pakettiosastot sekä järjestäjän kautta tilatut rakenteet ovat valmiina viimeisen rakennuspäivän aamuna, jonka jälkeen osastoa voi tulla somistamaan.

Jotta liikennöinti alueella saadaan toimivaksi, on autolla ajamista rajoitettu. Pääsääntöisesti viimeisenä rakennuspäivänä autolla ajo halliin ja ulko-alueelle on kokonaan kielletty. Tarkistattehan uusimmat päivitetyt ohjeistukset ja informoittehan aikatauluista myös messurakentajaanne sekä rahdin kuljettajia.

Huomioittehan, että rakentamisen aloittaminen on sallittua vasta, kun koko paikkavuokran maksu on suoritettu.

ULKOALUEIDEN TELTAT

Länsi-Suomen Erämessuilla noudatetaan Porin kaupungin yleisiä telttaturvallisuusohjeita.

Porin kaupungissa on useita alueita, joilla järjestetään erilaisia tapahtumia. Lähes poikkeuksetta tapahtumien myyntipalvelut sekä ohjelma- ja palvelutuotanto toteutetaan tapahtumaa varten pystytetyistä teltoista. Telttojen ja muiden tapahtumakohtaisten väliaikaisten rakenteiden pystyttämisessä on noudatettava vastuuviranomaisen määräyksiä ja ohjeita.

Tämä turvallisuusohje koskee kaikkia Porin kaupungin alueella toteutettavia yleisötapahtumia. Viranomaislupien tarve on selvitettävä tapauskohtaisesti. Tämä ohje on sovellettavissa myös yksityisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin, jotka osallistujamääränsä perusteella eivät vaadi viranomaislupia.

Telttojen ja tilapäisten rakennelmien rakentamisvaatimukset

Tilapäisten rakennelmien pystyttämisessä on noudatettava seuraavia ohjeita ulkotiloissa. Telttojen rungon osat on oltava kytkettynä toisiinsa lukittavilla liitoselimillä, kitkaliitoksia ei sallita. Koska alueella ei saa käyttää minkäänlaisia maa-ankkureita, teltat vakavoidaan irtopainoilla.

Irtopainoja käytettäessä on pienen telttojen jokaisessa kulmassa oltava vähintään seuraavan listan mukaiset irtopainot:

– 2 x 2 teltta, 15 kg / tolppa
– 2 x 3 teltta, 23 kg / tolppa
– 3 x 3 teltta, 35 kg / tolppa

– 3 x 4 teltta, 46 kg / tolppa
– 3 x 5 teltta, 58 kg / tolppa
– 4 x 4 teltta, 62 kg / tolppa

– 4 x 5 teltta, 77 kg / tolppa
– 5 x 5 teltta, 96 kg / tolppa
– 6 x 6 teltta, 139 kg / tolppa

Esitetyt minimipainot koskevat telttoja, joissa on kattopressu ja mitoittava tuulen nopeus on enintään 15 m/s. Voimakkaammalla tuulella on kattopressu poistettava tai lisättävä painoja.

Teltat on kiinnitettävä irtopainoihin esimerkiksi kuormaliinoilla, joiden vetolujuus on vähintään 1000 kg, narut tai vastaavat eivät ole sallittuja. Telttoihin menevät kaapelit ja letkut on suojattava kompastumisen varalta siten, että esteetön kulku on mahdollista. Näiden ohjeiden noudattamista valvoo rakennusvalvontaviranomainen.

Telttojen ja myyntipaikkojen muut ohjeet
– Teltat ja muut myyntipaikat pystytetään aluehaltijan osoittamaan paikkaan, joka tarvittaessa vahvistetaan viranomaismenettelyssä.
– Myyntialueella tulee varata pelastusväylät, joiden leveys vähintään 3 m.
– Autojen pysäköinti myyntialueella kielletty, ellei kyseessä ole esittelykäytössä oleva auto.
– Myyntipaikkojen alituskorkeus on oltava vähintään 2 m.
– Myyntialuetta ei saa ylittää.
– Sähköjohdot tulee suojata ja kiinnittää asianmukaisesti teltan ympäristöön.
– Mikäli teltassa käytetään nestekaasua tai avotulta, on teltassa oltava vaadittava alkusammutusvälineistö eli sammutuspeite tai sammutin käyttötarpeen mukaan.

Lisätietoja tästä turvallisuusohjeesta antavat
– Rakennusvalvonta / Ympäristö- ja lupapalvelut -toimiala
– Infra / Tekninen toimiala
– Lounais-Suomen poliisilaitos
– Satakunnan pelastuslaitos
– Porikorttelit / Porin kaupunkikeskusta ry
– Visit Pori O

PURKAMINEN

Osastojen purkamisen saa aloittaa vasta messujen päätyttyä sunnuntaina 7.5.2023 klo 16. Purkuajat sunnuntai 7.5. klo 16-21 ja maanantaina 8.5. klo 8-11.30. Valmis- ja pakettiosastot sekä järjestäjän kautta vuokratut osastokalusteet tulee tyhjentää näytteilleasettajan tavaroista sunnuntaina 7.5. klo 18 mennessä. Mikäli näytteilleasettajalla on omat osastorakenteet, niiden purkamista voi jatkaa seuraavana päivänä purkuaikataulun mukaisesti.

Huomioittehan, että purkaessa tavaroita ei saa siirtää käytäville, jotta purkuliikenne sujuu ongelmitta. 

NÄYTTEILLEASETTAJAKORTIT, KULKULUVAT JA ASIAKASKUTSUT

Näytteilleasettajakortit toimivat osastohenkilökunnan kulkulupina rakennus-, messu- ja purkuaikoina. Kortti on pidettävä näkyvillä messualueella liikuttaessa. Kortit saa infopisteeltä hallilta. Näytteilleasettajakortteja messupaikkaan kuuluu seuraavasti: alle 9 m² osasto / 2 korttia, 9-18 m² osasto / 4 korttia, yli 18 m² osasto / 6 korttia. 

Pysäköithän ainoastaan merkityille parkkipaikoille. Aluetta valvoo Porin kaupungin pysäköinninvalvontatoimisto.

Muista tilata asiakkaillesi kutsut messuille, ota yhteyttä Satakunnan Messujen myyntiin.

HUOLTOAIKA

Huoltoajalla näytteilleasettajat voivat valmistella osastoaan tulevaan päivään ja täydentää tuotteita tai esitteitä huolto-ovien kautta. Huoltoaikana halliin ei voi ajaa autolla.

Messupäivinä näytteilleasettajien huoltoaika alkaa aamulla klo 8 ja päättyy, kun messut aukeavat. Huoltoaikaa on tunti messujen sulkeuduttua.

VERKKOYHTEYDET

Messualueella toimii langaton avoin wifi-verkko.

MEDIAPALVELUT JA LISÄNÄKYVYYS

Satakunnan Messut huolehtii tapahtumien markkinoinnista, mediayhteyksistä ja tiedottamisesta. Voit hankkia lisänäkyvyyttä esimerkiksi erillisillä yhteistyöpaketeilla. Kysy lisää messujen myynnistä.

ESTEETTÖMYYS

Messujen näyttelytilat on pääsääntöisesti maan tasalla ja alueelta löytyy mm. invavessat. Mahdolliset portaikot on varustettu pyörätuoleja varten rampeilla.

Invapysäköinti sijaitsee pääsisäänkäynnin lähellä ja on maksuton, kun asianmukainen pysäköintilupa on esillä kulkuneuvossa. 

TURVALLISUUSOHJEET

Paloturvallisuus
Paloturvallisuuden suhteen on noudatettava yleisiä voimassa olevia paloturvallisuusohjeita sekä näyttelytilassa vaadittavia erikoisehtoja, jotka on selvitetty erikseen. Paloturvallisuutta mahdollisesti vaarantavien laitteiden esittelyyn on saatava paloviranomaisten ennakkolupa.

Työturvallisuus
Esityksissä, työnäytöksissä tms. sekä esiteltäessä koneita ja muita teknisiä välineitä on noudatettava työturvallisuuslain ja -asetusten vaatimuksia.

Esiteltävät koneet ja laitteet
Näytteilleasettajan tulee huolehtia siitä, että esiteltäessä koneita ja laitteita tapahtumassa ne täyttävät lain eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta (1016/2004) sekä valtioneuvoston asetuksen koneiden turvallisuudesta (400/2008):
– Tuotteen turvallisuudessa ei ole ilmiselvää puutetta.
– Tuotteen mukana on asianmukaiset suomen- ja ruotsinkieliset ohjeet.
– Tuotteessa on vaatimustenmukaisuuden osoittava merkintä ja siitä on saatavissa vaatimustenmukaisuuden osoittavat asiakirjat, esimerkiksi; tuotteessa on CE-merkintä, tuotteen mukana on EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus (suomen- ja ruotsinkielinen), koneen vaaroista varoittavat merkinnät ovat suomen ja ruotsin kielellä tai ilmaistuina helposti ymmärrettävin yksikäsitteisin symbolein tai kuvatunnuksin.
– Tuotteessa, joka ei näyttelyvaiheessa täytä kaikkia sitä koskevia vaatimuksia, on siitä ilmoitus esimerkiksi ”prototyyppi”
tai ”koneen toiminnan esittely ilman siihen kuuluvia suojarakenteita”. Lisäksi tällaisen tuotteen näytteilleasettajan tulee huolehtia, että tuote on turvallinen näytteillä ollessaan.

Tupakointi
Tupakointi on kielletty tupakkalain (693/1976) 5 luvun 12 §:n mukaisesti kaikkialla tapahtuman sisätiloissa. Myös sähkötupakan käyttö on kielletty. Kiellon noudattamista valvovat järjestyksenvalvojat. Tupakointi on sallittua ainoastaan ulkona sille merkityillä paikoilla.

Ajoneuvot
Muulloin kuin tapahtuman aukioloaikoina sisäosastolla sijaitsevan ajoneuvon virran tulee olla katkaistuna päävirtakytkimestä.

Avotuli
Avotulen käyttö tapahtumissa on kielletty. Avotuleksi katsotaan tilanne, jossa tuli tai liekki palaa laitteen ulkopuolella kuten esim. kaasuliedet, keittimet, öljylamput, kynttilät tai vastaavat. Järjestäjä voi myöntää poikkeusluvan, mikäli turvallisuusehtojen katsotaan täyttyvän. Poikkeuslupa voidaan myöntää, mikäli kyseessä on hitsaus, polttoleikkaus, leikkaus tai muu vastaavanlainen esitys, josta aiheutuu kipinöintiä. Lupahakemus on toimitettava järjestäjälle toiminta- ja turvarakenneselvityksineen 30 vuorokautta ennen tapahtuman alkamista.

Tulityöt
Näyttelytiloissa ei ole rakentamisaikaista vakituista tulityöpaikkaa. Kaikki näyttelytiloissa tehtävät tulityöt ovat luvanvaraisia.
Tulityöluvan myöntää järjestäjän tekninen päällikkö, jolle tulee tehdä selvitys asiasta. Tulityöntekijältä vaaditaan tulityökortti. Tulitöiden osalta noudatetaan suojeluohjeita tulityöt sekä kattotulityöt.

Kuluttajaturvallisuus
Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) mukaisia kuluttajapalveluja tarjoavien näytteilleasettajien on laadittava toimintaansa koskeva turvallisuusasiakirja, joka sisältää suunnitelman vaarojen tunnistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi sekä niistä tiedottamiseksi palvelun tarjoamisessa mukana oleville. Näytteilleasettajan tuottaessa näitä kuluttajapalveluja näyttelytiloissa on näytteilleasettajalla velvollisuus laatia turvallisuusasiakirja ja toimittaa se järjestäjälle 30 vuorokautta ennen tapahtumaa.

Eläimet näyttelytiloissa
Eläinten tuominen näyttelytiloihin edellyttää aina ennakkoilmoitusta järjestäjälle vähintään 30 vuorokautta ennen tapahtumaa sekä järjestäjän kirjallista suostumusta. Näytteilleasettaja vastaa eläimiin kohdistuvista viranomaismääräyksistä sekä eläinten turvallisesta ja asianmukaisesta esittelystä sekä yleisöön että eläimiin nähden. Eläinten tulee olla yleisötapahtumiin soveltuvia ja tottuneita. Kuljetettaessa eläimiä näyttelytiloissa on järjestelyistä sovittava ennakkoon järjestäjän kanssa.

VARASTOINTI

Varastointitilaa voi tiedustella messutoimistosta. Varastointitilat ovat maksuttomia, mutta vartioimattomia ja siksi varastointi tapahtuu omalla vastuulla.

RAVINTOLAPALVELUT

Messualueelta löytyy ravintola.