Kilpailijat

Osallistumisohjeet

Lähetä Insta­gram-yksi­ty­isvi­estil­lä (@stuntfestsuomi) seu­raa­vat tiedot:

  • Mihin luokkaan osal­lis­tut (max 1 luokka/hlö)
  • Pyörän merk­ki, malli ja kuu­ti­otilavu­us
  • Some­tun­nuk­set

Muu­ta

  • Kil­pailun osal­lis­tu­mis­mak­su 20 € sisältää pää­sylipun.
  • Ilmoit­tau­tu­mi­nen mah­dol­lis­taa — mut­ta ei edel­lytä — osal­lis­tu­mista myös Drift Libo ja Last Man Stand­ing ‑kil­pailui­hin.
  • Mak­suo­hjeet saa ilmoit­tau­tu­misen jäl­keen.
  • Paikan pääl­lä täytetään vas­tu­u­va­pau­tus­lo­make, jos­sa tapah­tu­man­jär­jestäjä edel­lyt­tää liiken­nevaku­u­tus­ta. Alaikäisiltä vaa­di­taan huolta­jan suos­tu­mus.

Lisäti­eto­ja: stuntfest.info@gmail.com

Comments are closed.