Uutiset

Piha, puutarha & Porin rakennusmessut on siirretty syksyn messujen yhteyteen

Hal­li­tuk­sen uusin ohjeis­tus vaikut­taa myös Satakun­nan Mes­sui­hin 2020. Huhtiku­ul­ta kesäku­un alku­un siir­ret­ty mes­su­ta­pah­tu­ma siir­tyy edelleen pidet­täväk­si Porin raken­nusmes­sut & MegaOut­let ‑mes­su­jen yhtey­teen 31.10.–1.11.2020.

Lue lisää

Piha- ja Puutarhamessut siirretty kesäkuun alkuun

Sa­ta­kun­nan Vii­kon jär­jes­tä­mis­tä mes­suis­ta Piha- ja puu­tar­ha­mes­sut on siir­ret­ty. Mes­sut piti alun pe­rin jär­jes­tää 25.–26. huh­ti­kuu­ta Po­rin Kar­hu­hal­lis­sa. Vi­ra­no­mai­soh­jei­ta nou­dat­ta­en mes­sut on siir­ret­ty ja uu­si ajan­koh­ta on ke­sä­kuun en­sim­mäi­nen vii­kon­lop­pu. Nyt teh­dyn pää­tök­sen mu­kaan Piha- ja puu­tar­ha­mes­sut jär­jes­te­tään 6.–7. ke­sä­kuu­ta Kar­hu­hal­lis­sa. – Ha­lu­an kiit­tää Po­rin kau­pun­kia no­pe­as­ta pää­tök­sen­te­os­ta, jot­ta saim­me siir­ret­tyä…

Lue lisää

Comments are closed.