Etusivu

Rakentaminen | Remontointi | Kukat | Kasvit | Puutarha

Piha, puutarha ja Porin rakennusmessut Karhuhallissa seuraavaksi:

24.–25.4.2021

Lauan­taina 24.4. klo 10–17
Sun­nun­taina 25.4. klo 10–16

Vuo­den 2020 mes­sut on siir­ret­ty pidet­täväk­si 31.10.–1.11.2020 Porin Raken­nusmes­sut & MegaOut­let mes­su­jen yhtey­dessä.
Oste­tut pää­syliput voi joko vai­h­taa Län­si-Suomen Erämes­sulip­pui­hin Satakun­nan Mes­su­jen kont­to­ril­la Rav­in­tie 1, 28130 Pori,
Porin Ravi­ra­ta, ark­isin klo 9–15 tai ne käyvät sel­l­aise­naan Porin Raken­nusmes­sut & MegaOut­let mes­suille 31.10.–1.11.2020.
Lisäti­eto­ja Jani Haan­pää 045 6778417 tai Leena Mal­ja 0400 408263.

Porin Karhuhal­li toimii hienos­ti mes­su­paikkana keskeisel­lä sijain­nil­laan.

Samoil­la mes­suil­la nyt rak­saa, remp­paa, pihaa ja puu­tarhaa. Karhuhal­lis­sa taas laa­ja kat­taus alan ammat­ti­laisia ja osaa­jia,
tule hake­maan vinkit ja neu­vot.

Liput:
Aikuiset: 12€ (S‑etukortilla 10€)
Alle 18 ‑vuo­ti­aat sekä henkilöko­htaiset avus­ta­jat ovat ter­ve­tullei­ta mes­suille mak­sut­ta.

Osta lip­pusi Satakun­nan Viikon lip­pukau­pas­ta:

kauppa.satakunnanviikko.fi

Comments are closed.