Ohjelma

LÄNSI-SUOMEN METSÄPÄIVÄT 27.–28.8.2021

Perjantai 27.8.

11.00–14.30 Lounas Cafe Rata, hin­ta 12,50 €
15.00–17.00 Ponit
– talu­tus­rat­sas­tus 3 €

Metsäseminaari perjantaina 27.8.2021

10.30 Sem­i­naarin avaus, videoter­ve­hdys
— Maa- ja met­sä­talous­min­is­teri Jari Lep­pä
10.45 Met­sän­hoidon suosi­tuk­set osana kestävää met­sä­talout­ta ja met­sän­o­mis­ta­jan päätök­sen­teon apu­vä­li­neenä
— luon­non­hoidon asiantun­ti­ja Hannes Pasa­nen, Tapio Oy
11.30 Keskeiset muu­tok­set FSC- ja PEFC- ser­ti­fioin­ti­jär­jestelmässä ja ser­ti­fioin­nin aset­ta­mat vaa­timuk­set met­sän­o­mis­ta­jalle
— luon­non­hoidon asiantun­ti­ja Hannes Pasa­nen, Tapio Oy
12.00 Met­sälu­on­non mon­imuo­toisu­u­den tur­vaami­nen
— ympäristöasiantun­ti­ja Markus Nissi­nen, MTK-met­sälin­ja
12.45 Tule Met­sään! Nuoren met­sän hoidol­la met­säen­er­giaa ja vauh­tia puus­ton kasvu­un ja hiilen­si­d­on­taan
— asi­akku­us­pääl­likkö Jouni Aila ja met­sän­hoidon asiantun­ti­ja Tatu Viitasaari, Suomen met­säkeskus
13.30 Aamupäivän sem­i­naar­io­su­us päät­tyy. Sama ohjel­ma tois­te­taan iltapäiväl­lä.
14.00 Sem­i­naarin avaus, videoter­ve­hdys
— Maa- ja met­sä­talous­min­is­teri Jari Lep­pä
14.15 Met­sän­hoidon suosi­tuk­set osana kestävää met­sä­talout­ta ja met­sän­o­mis­ta­jan päätök­sen­teon apu­vä­li­neenä
— luon­non­hoidon asiantun­ti­ja Hannes Pasa­nen, Tapio Oy
15.00 Keskeiset muu­tok­set FSC- ja PEFC- ser­ti­fioin­ti­jär­jestelmässä ja ser­ti­fioin­nin aset­ta­mat vaa­timuk­set met­sän­o­mis­ta­jalle
— luon­non­hoidon asiantun­ti­ja Hannes Pasa­nen, Tapio Oy
15.45 Met­sälu­on­non mon­imuo­toisu­u­den tur­vaami­nen
— ympäristöasiantun­ti­ja Markus Nissi­nen, MTK-met­sälin­ja
16.15 Tule Met­sään! Nuoren met­sän hoidol­la met­säen­er­giaa ja vauh­tia puus­ton kasvu­un ja hiilen­si­d­on­taan
— asi­akku­us­pääl­likkö Jouni Aila ja met­sän­hoidon asiantun­ti­ja Tatu Viitasaari, Suomen met­säkeskus
17.00 Iltapäivän sem­i­naar­io­su­us päät­tyy. Jokaisen esi­tyk­sen lop­pu­un on varat­tu aikaa yleisön kysymyk­sille. Met­säsem­i­naarin juon­taa Satakun­nan Met­sän­o­mis­ta­jien puheen­jo­hta­ja, met­sä­talous­neu­vos Rauno Num­mi­nen.

Lauantai 28.8.

11.00–14.30 Lounas Cafe Rata, hin­ta 12,50 €
12.00 Sie­nilu­en­to
– Janne Lam­po­lahti
14.00 Sie­nilu­en­to
– Janne Lam­po­lahti
koko päivän Ponit
– talu­tus­rat­sas­tus 3 €

Comments are closed.