Etusivu

Rakentaminen | Remontointi | Kukat | Kasvit | Puutarha

Koti & Piha ‑messut Porin Karhuhallissa
seuraavaksi 23.–24.4.2022

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi Koti & Piha 2021 ‑messut on siirretty vuodella eteenpäin järjestettäväksi 2022 keväällä. Tapahtumajärjestäjänä emme näe mahdolliseksi järjestää tapahtumaa turvallisesti ja nykyisten viranomaisvaatimusten mukaisesti.

Oste­tut 2020 pää­syliput käyvät Satakun­nan Mes­su­jen kaikki­in vuo­den 2021 mes­su­ta­pah­tu­mi­in.

Porin Karhuhal­li toimii hienos­ti mes­su­paikkana keskeisel­lä sijain­nil­laan.

Samoil­la mes­suil­la nyt rak­saa, remp­paa, pihaa ja puu­tarhaa. Karhuhal­lis­sa taas laa­ja kat­taus alan ammat­ti­laisia ja osaa­jia,
tule hake­maan vinkit ja neu­vot.

Liput:
Aikuiset: 12€ (S‑etukortilla 10€)
Alle 18 ‑vuo­ti­aat sekä henkilöko­htaiset avus­ta­jat ovat ter­ve­tullei­ta mes­suille mak­sut­ta.

Osta lip­pusi Satakun­nan Viikon lip­pukau­pas­ta:

kauppa.satakunnanviikko.fi

Comments are closed.