Ilmoittautuminen messuille

Tervetuloa Satakunnan Messujen tapahtumiin näytteilleasettajaksi!

Voit ilmoit­tau­tua kaikki­in tapah­tu­mi­imme nyt myös hel­posti alla ole­val­la lomak­keel­la.
Tutus­tuthan tapah­tu­mako­htaisi­in hin­nas­toi­hin ennen lomak­keen täyt­tämistä.
Voit lada­ta tapah­tu­mako­htaiset medi­ako­r­tit alla ole­vista linkeistä.
Medi­ako­rteista löy­dät tapah­tu­mien hin­nat, aluekar­tat sekä muu­ta tietoa.

Mediakortit:

Län­si-Suomen Erämes­sut 2020

Porin raken­nusmes­sut & MegaOut­let ‑mes­sut 2020

Piha, Puu­tarha- & Porin raken­nusmes­sut 2021

Osas­to­va­rauk­set voi edelleen tehdä myös sähkö­pos­titse tai puhe­lim­itse. Lomak­keen alalaidas­ta löy­dät myyn­timme yhteystiedot.
Jos halu­at ilmoit­tau­tua use­am­paan tapah­tu­maan, tulee jokaises­ta lait­taa oma ilmoit­tau­tu­misen­sa tai lisätä siitä tieto “lisäti­eto­ja” ‑kent­tään.

  • Ilmoittautuminen messutapahtumiin

    Voitte ilmoit­tau­tua kaikki­in mes­su­ta­pah­tu­mi­imme tämän lomak­keen avul­la. Muista vali­ta alta olev­as­ta valikos­ta tapah­tu­ma mihin ilmoit­taudut. Jos ette saa vahvis­tus­ta viestin lähet­tämis­es­tä tai epäilette ettei ilmoi­tus ole jostain syys­tä tul­lut per­ille, olkaa yhtey­dessä myyn­ti­imme.
  • Osas­tosi koko metreinä (esim. 3x3m)
  • Osas­tosi koko metreinä (esim. 3x3m)
  • Osas­tosi koko metreinä (esim. 3x3m)
  • Jos sin­ul­la on tiedos­sa mihin halu­aisit mes­su­alueel­la sijoit­tua, ilmoi­ta halu­a­masi osas­ton­u­mero tässä. Jos halu­a­manne osas­to on jo myy­ty kun saamme ilmoit­tau­tu­mis­esi, niin olemme tei­hin viipymät­tä yhtey­dessä.
  • Yhteystiedot

  • Tähän kent­tään voit esimerkik­si lait­taa tiedon, jos halu­at osal­lis­tua use­am­paan mes­su­ta­pah­tu­maan samal­la ilmoit­tau­tu­misel­la.

Yhteystiedot & myynti

tapah­tu­matuot­ta­ja Suvi Kallio
044 4918 302
suvi.kallio@satakunnanviikko.fi

myyn­tineu­vot­teli­ja Leena Mal­ja
040 0408 263
leena.malja@satakunnanviikko.fi

myyn­tineu­vot­teli­ja Reet­ta Mal­ja
044 491 8301
reetta.malja@satakunnanviikko.fi

myyn­ti­jo­hta­ja Jani Haan­pää
045 6778 417
jani.haanpaa@satakunnanviikko.fi

Comments are closed.