Ajo-ohjeet

Henkilöau­toille mak­su­ton pysäköin­ti Porin ravi­radan parkkipaikoil­la, paikalla liiken­teeno­h­jaus.

Bus­si­parkkia alueel­la ei ole. Bussien toiv­otaan jät­tävän asi­akkaat Rav­in­tien bus­sipysäkille (Rav­in­tien ja Palokun­nan­puis­tokadun risteyk­sen tun­tu­mas­sa).

Comments are closed.