Katseet kohti tulevaisuutta!

Katseet kohti tulevaisuutta!

Kulu­van vuo­den kevät ja kesä on mes­su­jen ja muiden tapah­tu­mien osalta men­nyt melko perus­teel­lis­es­ti mönkään, mut­ta Län­si-Suomen Erämes­sut porskut­taa määräti­etois­es­ti eteen­päin.

Tämän vuo­den mes­su­jen ajanko­htaa on pan­demi­an vuok­si siir­ret­ty eloku­ulle ja olemme lyöneet lukkoon nyt vuo­den 2021 mes­sua­janko­hdan.

Län­si-Suomen Erämes­sut jär­jestetään ensi keväänä 21.–23.5.2021.