Mitä jos yleisötapahtumakielto jatkuu kesäkuun loppuun?

Mitä jos yleisötapahtumakielto jatkuu kesäkuun loppuun?

Län­si-Suomen Erämes­su­ti­i­mi on tehnyt väsymät­tä työtä sen eteen, että tapah­tu­ma saadaan jär­jestet­tyä vielä tälle kesälle.
Olem­mekin ryhtyneet tarvit­tavi­in toimi­in mes­sua­janko­hdan siirtämisen mah­dol­lis­tamisek­si, jos val­tio­jo­hto tulee piden­tämään yleisö­ta­pah­tu­makiel­lon jatku­mista kesäku­un lop­pu­un.

Pitkän pohdin­nan jäl­keen olemme valin­neet vai­h­toe­htoisek­si ajanko­hdak­si heinäku­un toisen viikon­lop­un, 10.–12.7.2020, jos siir­rolle tulee tarvet­ta.

Kaik­ista mah­dol­li­sista muu­tok­sista aikataulu­un, tulemme tiedot­ta­maan teitä hyvin akti­ivis­es­ti, kuten tähänkin asti olemme pyrki­neet tekemään. Tarvit­taes­sa tapah­tu­ma voitaisi­in siirtää vielä pidem­mällekin syksyyn, jos epi­demi­an vuok­si se olisi vält­tämätön­tä – me teemme kaikkemme, että tämä tapah­tu­ma tul­laan pitämään tänä vuon­na.
Kuten jo eilisessä koti­sivu­jemme tiedot­teessa kir­joitimme, tapah­tu­ma saat­taa olla yksi ain­oista suur­ta­pah­tu­mista tälle kesää, varsinkin eräpuolen toim­i­joille ja halu­amme mah­dol­lis­taa sen kaikille.

Vede­tään yhtä köyt­tä tänä vaikeanakin aikana ja usko­taan siihen, että tilanne on väli­aikainen ja tulee helpot­ta­maan.
Tehdään tästä yhdessä upea mes­su­ta­pah­tu­ma!