Näytteilleasettajan esittely: Retkelle.com

Näytteilleasettajan esittely: Retkelle.com

Retkelle.com jakaa retkikoke­muk­set, kun­nioit­taa Suomen kau­nista luon­toa ja myy siinä ohel­la edullisia retki­varustei­ta.

Retkelle.com tar­joaa varustei­ta myös lem­mikeille.

Läm­min ja laadukas maku­u­pus­si pitää ystäväsi tyy­tyväisenä ja lämpimänä retkil­länne.