Näytteilleasettajan esittely: Pirkan Säilyketukku.

Näytteilleasettajan esittely: Pirkan Säilyketukku.

Pirkan Säi­lyke­tukku Oy perustet­tu vuon­na 1995 ja se on pirkan­maalainen kalasäi­lykkei­den tukku- sekä vähit­täiskaup­pa.

Yri­tyk­sen pääasialli­nen myyn­ti tapah­tuu eri­lai­sis­sa tapah­tu­mis­sa, mes­suil­la ja markki­noil­la sekä muis­sa yleisöti­laisuuk­sis­sa.

Pirkan Säi­lyke­tukun pää­tuot­tei­ta ovat Retkis-kalasäi­lyk­keet.