Näytteilleasettajan esittely: Alaska Brands

Näytteilleasettajan esittely: Alaska Brands

Alas­ka Brands on suo­ma­lainen yhtiö, joka kehit­tää, valmis­tut­taa ja markki­noi metsästys‑, erä- ja koiratuot­tei­ta.

Yri­tyk­sen brän­dit: Bur­rel, Valio, Vern Knives, Food­mas­ter ‑sekä Alas­ka.