Näytteilleasettajaluettelo julkistettu!

Näytteilleasettajaluettelo julkistettu!

Uusi erämes­su­ta­pah­tu­ma on otet­tu avo­sylin vas­taan sekä näyt­teil­leaset­ta­jien, että yhteistyökump­panien osalta.

Sosi­aalises­sa medi­as­sa tapah­tu­ma on myös saanut huikean vas­taan­oton. Län­si-Suomen Erämes­su­jen Face­book-sivut ovat kerän­neet jo yli 3500 tapah­tu­mas­ta kiin­nos­tunut­ta seu­raa­jaa mar­raskuisen sivu­jen julka­isupäivän jäl­keen.

Nyt voit käy­dä kurkkaa­mas­sa tämän­hetk­istä näyt­teil­leaset­ta­jatar­jon­taa otsikon “Näyt­teil­leaset­ta­jat 2020” alta.

Lis­taa päivitetään akti­ivis­es­ti, joten kan­nat­taa käy­dä kevään mit­taan tsekkaile­mas­sa uudet päiv­i­tyk­set lis­tas­ta.

Alueelta löy­tyy vielä vapai­ta paikko­ja. Oma­lle yri­tyk­selle­si voit vara­ta paikan joko koti­sivuil­tamme, tai otta­mal­la yhteyt­tä sähkö­pos­titse tai soit­ta­mal­la.

Lisätiedot / Tar­jous­pyyn­nöt:

Suvi Kallio, tapah­tu­matuot­ta­ja

suvi.kallio@satakunnanviikko.fi  / 044 4918302