Näytteilleasettajan esittely: Suomen Jahtimatkat

Näytteilleasettajan esittely: Suomen Jahtimatkat

Suomen Jah­ti­matkat jär­jestää ja tar­joaa uno­h­tu­mat­to­mia koke­muk­sia aina koto-Suomes­ta ympäri maail­man.

Jah­ti­matko­ja maail­malle jo vuodes­ta 1999. Jah­ti­matkat on luotet­ta­va ja asiantun­te­va kump­pani sin­un met­sästys­matkalle­si.

Suomen Jah­ti­matkat Oy on Kil­pailu- ja kulut­ta­javi­ras­ton hyväksymä viralli­nen matkan­jär­jestäjä.