Messujen pääyhteistyökumppani – Suomen Metsästäjäliitto!

Messujen pääyhteistyökumppani – Suomen Metsästäjäliitto!

Ilok­semme voimme julk­istaa Län­si-Suomen Erämes­su­jen 2020 pääy­hteistyökump­panin, suo­ma­laisen eräkult­tuurin edis­tämisen avainase­mas­sa toimi­van Suomen Met­sästäjäli­iton.

Met­sästäjäli­iton agen­do­ja ovat mm. met­sästyk­sen sekä luon­toelämyk­sien ja luon­non­va­ro­jen kestävän käytön edis­tämi­nen. Olla osa suo­ma­lais­ten met­sästäjien arkea ja elämää.