Näytteilleasettajan esittely: Melomo

Näytteilleasettajan esittely: Melomo

Melo­mo tuo maa­han, myy ja vuokraa MRS-merkkisiä pack­rafte­ja sekä niihin liit­tyviä mel­on­tatarvikkei­ta.

Pack­raft on ilmal­la täytet­tävä, hyvin kestävästä mate­ri­aal­ista valmis­tet­tu, hel­posti liikutelta­va ja varas­toita­va kajakin kaltainen laut­ta. Pain­oa täl­laisel­la kapis­tuk­sel­la on mallista riip­puen, noin 3–5,5 kg aukkopeit­teet mukaan lukien – eli noin kah­den hen­gen nor­maalin teltan ver­ran.

MRS-pack­raftit, ovat desig­nil­taan sak­salais-kiinalais-yhteistyötä ja ne valmis­te­taan pienis­sä eris­sä käsi­työnä Kaukoidässä.Tätä tuotet­ta ei pidä mis­sään nimessä sekoit­taa mar­keteis­sa myytävi­in, liukuhi­h­navalmis­teisi­in kumiveneisi­in ja mui­hin kel­lukkeisi­in.

Jokaises­sa mallis­sa laadun takaa tarkkaan valmis­te­tut yksi­tyisko­h­dat, eli käsi­nom­mel­lut ja kuumasaumatut liitok­set sekä liimatut ja kuumasaumaa­mal­la vahvis­te­tut poh­ja ja kan­si, vir­tavi­ivainen muo­toilu sekä elämää helpot­ta­vat kiin­ni­tyslenkit, puhal­let­ta­va istu­in ja selkäno­ja.