Suomen Jousimetsästäjäin Liitto ry:n osastolla, pääset sukeltamaan jousiammunnan saloihin!

Suomen Jousimetsästäjäin Liitto ry:n osastolla, pääset sukeltamaan jousiammunnan saloihin!

Oletko joskus poht­in­ut, miten erikoisen­näköiset tal­ja­jouset toimi­vat?

Jou­si­ammun­ta on eri­no­mainen har­ras­tus, mitä voit har­ras­taa vaik­ka omas­sa kotip­i­has­sa, koko per­heen voimin!

Suomen Jousimet­sästäjäin Liit­to ry:n osas­tol­la pääset ohja­tusti kokeile­maan, miten help­poa jousel­la ampumi­nen voi ollakaan!

Alan rautaiset ammat­ti­laiset opas­ta­vat uusia har­ras­ta­jia mielel­lään, ker­to­vat mis­tä saat har­ras­tusvä­li­neet ja mitä kan­nat­taa ottaa huomioon niitä han­kkies­sasi. Jos kip­inä syt­tyy, hei­dän kaut­taan saat jatkos­sakin apua, hei­dän tar­joa­mansa tutor­toimin­nan kaut­ta.  Tutor­e­i­ta löy­tyy ympäri suomen ja löy­dät hei­dät Suomen Jousimet­sästäjäin­li­iton koti­sivuil­ta: www.jousimetsastys.fi