Länsi-Suomen Erämessut yhteistyössä Erämiehen päiväkirja ‑videoblogia pitävä Antti Matikaisen kanssa!

Länsi-Suomen Erämessut yhteistyössä Erämiehen päiväkirja ‑videoblogia pitävä Antti Matikaisen kanssa!

Mes­su­jen viralli­nen somelähet­tiläämme on tapah­tu­mas­sa tärkeässä roolis­sa, pitäen tei­dät siel­lä somen toisel­la puolen ajan tasal­la siitä, mitä mes­suil­la tapah­tuu.

Luvas­sa näyt­teil­leaset­ta­jien haas­tat­telu­ja, turi­naa erä­matkailus­ta ja jän­ni­tyk­sel­lä odotamme mitä seu­raa, kun Antti kaap­paa Län­si-Suomen Erämes­su­jen somekana­vat — jokaise­na mes­supäivänä!

“Erämiehen Päiväkir­ja on videoblo­gi, jos­sa käsitel­lään kaikkea retkeilyyn, met­sästyk­seen ja kalas­tuk­seen liit­tyvää. Blo­gis­sa mm. tes­tataan retkeily­varustei­ta tos­i­toimis­sa. Tehdään leire­jä, sekä tes­tataan ja esitel­lään eri­laisia sur­vival­taito­ja. Blo­gis­sa myös opetel­laan ja opete­taan erä­taito­ja. Saat myös yksi­tyisko­htaisia vinkke­jä kaikessa eräi­lyyn liit­tyvässä.
Erämiehenä sivus­tol­la toimii Antti Matikainen.”