Koira on ihmisen paras ystävä, sekä metsästäjän korvaamaton kumppani.

Koira on ihmisen paras ystävä, sekä metsästäjän korvaamaton kumppani.

Satakun­nan Nouta­jay­hdis­tys esit­telee mes­suil­la eri koiraro­tu­jen omi­naisuuk­sia ja taito­ja.

Oletko koskaan miet­tinyt, mikä nouta­jaro­tu voisi sopia sin­un tarpeisi­isi parhait­en?

Vas­tauk­sia tähän ja moni­in mui­hin asioi­hin saat Satakun­nan Nouta­jakoiray­hdis­tyk­sen

tar­joa­mas­ta nouta­jarotue­sit­telystä sekä koirien käyt­tönäytök­sistä

Luvas­sa tiukkaa toim­intaa, eikä kuiv­in tas­suin säästytä!

Satakun­nan Nouta­jakoiray­hdis­tyk­sen osas­tol­la pääset myös tutus­tu­maan eri koiraro­tu­i­hin,

sekä yhdis­tyk­sen toim­intaan.