Satakuntalaiset seurat ja yhdistykset huomio!

Satakuntalaiset seurat ja yhdistykset huomio!

Halu­amme osaltamme tukea paikallisia yhdis­tyk­siä sekä seu­ro­ja tar­joa­mal­la teille osas­ton ennakko­hin­nal­la koko mes­su­jen osas­to­myyn­nin ajan (= 40€/m2 sisäosas­to tai 20€/m2 ulko-osas­to + Alv. 24%).

Olemme myös varan­neet alueelle yhdis­tyk­sien ja seu­ro­jen käyt­töön kalus­te­tun yhteis­teltan, mis­tä voitte halutes­sanne vara­ta oman pöy­dän, jos oman kalus­ton puut­teen vuok­si ette omaa osas­toa halua pystyt­tää.

Pöytävuokra mes­su­jen ajan on: 100€ + Alv 24% / seu­ra tai yhdis­tys.

Pöytävuokra sisältää: 180 cm x 80 cm pöy­dän + 2 kpl tuole­ja ulkoalueel­la sijait­sev­as­ta teltas­ta koko viikon­lop­un ajan!