Osastomyynti huimassa vauhdissa! Muistattehan että 31.12.19 mennessä varanneet saavat osastot ennakohinnoin!

Osastomyynti huimassa vauhdissa! Muistattehan että 31.12.19 mennessä varanneet saavat osastot ennakohinnoin!

Osas­to­myyn­ti on polka­istu käyn­ti­in ja kiin­nos­tus­ta tapah­tu­malle selvästi löy­tyy sekä näyt­teil­leaset­ta­jien että kävi­jöi­den suunnal­ta.

Tapah­tu­man face­book-sivut kerä­sivätkin ensim­mäisen viikon aikana yli 1700 tapah­tu­mas­ta kiin­nos­tunut­ta seu­raa­jaa – älytön hom­ma!

Muis­tat­te­han että vuo­den lop­pu­un asti myymme osas­tot ennakko­hin­noin, mikä tarkoit­taa sitä että osas­ton voi saa­da nyt todel­la edullis­es­ti ‑50% nor­maal­i­hin­noista.

Hin­nat 1.1.2020 alka­en:
Sisäosas­tot: 80€/m2
Ulko-osas­tot 40€/m2

(hin­toi­hin lisätään Alv 24%)

Näistä siis vuo­den lop­pu­un asti ‑50%

Löy­dät myyn­nin puhe­lin­nu­merot sekä sähkö­pos­tiosoit­teet yhteystiedot välile­hdeltä.