Länsi-Suomen Erämessut tuovat trofeenäyttelyn Poriin!

Län­si-Suomen Erämes­sut yhdessä Suomen Tro­fee­tuo­mar­it Ry:n kanssa jär­jestää mes­suille Tro­feenäyt­te­lyn! Sin­un on mah­dol­lista osal­lis­tua näyt­te­lyyn täyt­tämäl­lä kaavake alla olev­as­ta linkistä! Osal­lis­tu­mis­mak­su 40€ /Trofee. (Suomen Tro­fee­tuo­mar­it ry ei arvostele täytet­tyjä eläim­iä näyt­telyssä). Sitovia ilmoit­tau­tu­misia ote­taan vas­taan 30.4.2020 asti. Löy­dät ilmoit­tau­tu­miskaavak­keen koti­sivuil­tamme, “Tro­feenäyt­te­lyyn ilmoit­tau­tu­mi­nen” välile­hdeltä.  

Lue lisää