Trofeenäyttelyyn osallistuminen

Länsi-Suomen Erämessut yhdessä Suomen Trofeetuomarit Ry:n kanssa järjestää messuille Trofeenäyttelyn!

Sin­un on mah­dol­lista osal­lis­tua näyt­te­lyyn täyt­tämäl­lä kaavake alla olev­as­ta linkistä.

Osal­lis­tu­mis­mak­su 40€ /Trofee

Sitovia ilmoit­tau­tu­misia ote­taan vas­taan 16.8.2020 asti.

Suomen Tro­fee­tuo­mar­it ry eivät arvostele täytet­tyjä eläim­iä näyt­telyssämme.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen näyt­te­lyyn tästä

Comments are closed.