Luontokuvakilpailu

Länsi-Suomen Erämessut järjestää luontokuvakilpailun

Palk­in­tona kuvak­il­pailun voit­ta­jalle on luvas­sa 200€ lah­jako­rt­ti.
Voit osal­lis­tua kil­pailu­un lähet­tämäl­lä meille kuvasi 31.3.2020 men­nessä osoit­teeseen: suvi.kallio@satakunnanviikko.fi
Raa­timme val­it­see kil­pailu­un lähete­ty­istä kuvista 25 suosikki­aan, joista kansa val­it­see suosikkin­sa.
Kuvat julka­istaan 1.4.2020 Satakun­nan Viikon koti­sivuil­la,
osoit­teessa www.satakunnanviikko.fi mis­sä voit käy­dä äänestämässä 28.6.2020 asti.
Omaa suosikki­aan voi äänestää myös mes­suil­la olevas­sa val­oku­vanäyt­telyssä.
Arvomme palkin­non myös äänestäjien kesken, joten käy anta­mas­sa ääne­si niin voit olla onnekas voit­ta­jamme.
Voit­ta­jat julka­istaan koti­sivuil­lamme mes­su­ja seu­raaval­la viikol­la.

Voit lukea tarkem­mat osal­lis­tu­mise­hdot tästä

 

Comments are closed.