Ajo-ohjeet messuille

Saavu messuille mukavasti messubussilla.

Erämes­su­jen asi­akkai­ta palvelee mes­su­vi­ikon­lop­un ajan kak­si etä­parkkialuet­ta.
Parkkialueil­ta pääset hyp­päämään mes­su­vierai­ta kul­jet­tavaan mak­sut­tomaan mes­sub­us­si­in, joka kul­kee etä­parkkien ja mes­su­alueen väliä non­stop-peri­aat­teel­la. Bus­si pysähtyy etä­parkeil­la noin 20 min­uutin välein, joten pitkään ei tarvitse odotel­la!

Ravi­radan alueel­la on rajalli­nen määrä parkkipaikko­ja, ja niiden täy­tyt­tyä ohjaamme asi­akkaamme käyt­tämään etä­parkke­ja. Suosit­telemme käyt­tämään etä­parkke­ja vält­tääk­semme mes­su­aluet­ta ympäröivän alueen ruuhkau­tu­misen.

Val­taväylien var­relta on tien­var­siopas­teet, jot­ta etä­parkkien löytämi­nen olisi mah­dol­lisim­man vai­va­ton­ta.
Helpoin ja varmin tapa löytää etä­parkkialueille on käyt­tää nav­i­gaat­to­ria. Alta näet etä­parkkien sijain­nit sekä osoit­teet:

 • Etä­park­ki 1, Keskus­tan uima­hal­li: Pres­i­dentin­puis­tokatu 6, 28130 Pori
 • Etä­park­ki 2, SAMK Kam­pus: Satakun­nankatu 23, 28130 Pori
 • Mes­su­alue, Porin ravi­ra­ta: Rav­i­tie 1, 28130 Pori
Pysäköintiajat sekä muuta huomioitavaa:
 • Etä­park­ki 1, Keskus­tan uima­hal­li:
  • Alueel­la on koko mes­su­vi­ikon­lop­un mak­su­ton pysäköin­ti, ei aikara­jaa.
  • Alueel­la toimi­van rav­in­tolan omat parkkiru­udut ovat varat­tu vain rav­in­tolan asi­akkaille.
 • Etä­park­ki 2, SAMK Kam­pus:
  • Alueel­la on sekä mes­su­vieraille erik­seen merkit­tyjä mak­sut­to­mia ja aikara­jat­to­mia paikko­ja sekä K Super­mar­ket Kam­puk­sen asi­akkaille varat­tu­ja paikko­ja, mis­sä on aikara­ja.
  • Mes­su­vieraille tarkoite­tut paikat on erik­seen merkit­ty. Suosit­telemme kuitenkin ole­maan tarkkana, ettei autoa vahin­gos­sa jätä parkki­in kau­pan asi­akkaille vara­tu­ille paikoille.

Messualueen sijainti kartalla

Comments are closed.