Tiedote koskien kesällä järjestettäviä Länsi-Suomen Erämessuja

Tiedote koskien kesällä järjestettäviä Länsi-Suomen Erämessuja

Län­si-Suomen Erämes­su­jen vahvis­tet­tu ajanko­h­ta on 28.8.–30.8.2020.
Nou­datamme mes­su­jen jär­jestämisessä tarkasti vira­nomaiso­hjeis­tuk­sia ja seu­raamme koron­avirusti­lan­net­ta koko ajan tiivi­isti. Mes­su­jen jär­jestämisessä niin asi­akkaidemme kuin henkilökun­tam­mekin tur­val­lisu­us on meille tärkein­tä.