Tiedote koskien kesällä järjestettäviä Länsi-Suomen Erämessuja

Tiedote koskien kesällä järjestettäviä Länsi-Suomen Erämessuja

Län­si-Suomen Erämes­sut jär­jestetään 28.8.–30.8.2020

Nou­datamme mes­su­jen jär­jestämisessä tarkasti vira­nomaiso­hjeis­tuk­sia ja seu­raamme koron­avirusti­lan­net­ta koko ajan tiivi­isti.
Mes­su­jen jär­jestämisessä niin asi­akkaidemme kuin henkilökun­tam­mekin tur­val­lisu­us on meille tärkein­tä.

Mikäli muu­tok­sia mes­su­jen jär­jestämiseen tulee, olemme yhtey­dessä asi­akkaisi­imme ja ilmoita­mme muu­tok­sista myös Satakun­nan Mes­su­jen sivus­tol­la.