Etusivu

Tiedote koskien kesäl­lä jär­jestet­täviä Län­si-Suomen Erämes­su­ja.
Voit lukea tiedot­teen täältä

Metsästys | Retkeily | Kalastus | Luonto

Län­si-Suomen Erämes­sut jär­jestetään ensim­mäistä ker­taa Poris­sa.

Länsi-Suomen Erämessut Porin raviradalla:

28.–30.8.2020
Per­jan­taina 28.8. klo 10–18
Lauan­taina 29.8. klo 10–18
Sun­nun­taina 30.8. klo 10–17

Porin ravi­ra­ta toimii usko­mat­toman hienos­ti mes­su­paikkana keskeisel­lä sijain­nil­laan.

Liput:
Lapset 5–15v: 7€ (S‑Etukortilla 5€)
Aikuiset: 12€ (S‑Etukortilla 10€)
Alle 5 ‑vuo­ti­aat sekä henkilöko­htaiset avus­ta­jat ovat ter­ve­tullei­ta erämes­suille mak­sut­ta.

(S‑etukortti tulee esit­tää lipun tarkas­tuk­sen yhtey­dessä)
Osta lip­pusi Satakun­nan Viikon lip­pukau­pas­ta:
kauppa.satakunnanviikko.fi

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit:

Muita tapahtuman yhteistyökumppaneita:

 

Tapahtuman yhteistyökumppanit:

Muut yhteistyökumppanit:

Länsi-Suomen Erämessut Facebookissa

Comments are closed.