Porin Häämessut 2022 siirretty tammikuulta maaliskuuhun

Porin Häämessut 2022 siirretty tammikuulta maaliskuuhun

Kos­ka koronati­lanne on pahen­tunut Satakun­nas­sa ja mes­su­jen jär­jestämi­nen
tässä tilanteessa on mah­do­ton­ta, joudumme valitet­tavasti siirtämään vuo­den 2021
Porin Häämes­sut pidet­täväk­si 13.3.2022.
Mes­sulipun jo ostaneille rahat palaute­taan.