LÄNSI-SUOMEN ERÄMESSUT SIIRTYVÄT KEVÄÄSEEN 2021

Satakun­nan Mes­sut on päät­tänyt, että viime päivien kohon­nei­den koron­avirus­tar­tun­to­jen määrän vuok­si Län­si-Suomen Erämes­su­ja ei tänä vuon­na tur­val­lisu­ussy­istä jär­jestetä. Eloku­un viimeiselle viikon­lop­ulle (28.–30.8.2020) Porin ravi­radalle suun­nitel­lut Län­si-Suomen Erämes­sut siir­retään ensi kevääseen. Tapah­tu­man uusi ajanko­h­ta on 14.–16. toukoku­u­ta 2021. Kiin­nos­tus ensim­mäistä ker­taa Satakun­nas­sa jär­jestet­tävään Erämes­su­ja kohtaan oli laa­jaa. ”Luon­to yleen­sä ja erähar­ras­tuk­set…

Lue lisää