Tiedote koskien ensi kesänä järjestettäviä Länsi-Suomen Erämessuja, sekä Piha- ja Puutarhamessuja

Piha- ja Puu­tarhames­sut siir­ret­ty kesäku­un alku­un, Län­si-Suomen Erämes­sut alku­peräisen aikataulun mukaan kesäku­un lopus­sa. Sa­ta­kun­nan Vii­kon jär­jes­tä­mis­tä mes­suis­ta Piha- ja puu­tar­ha­mes­sut on siir­ret­ty. Mes­sut piti alun pe­rin jär­jes­tää 25.–26. huh­ti­kuu­ta Po­rin Kar­hu­hal­lis­sa. Vi­ra­no­mai­soh­jei­ta nou­dat­ta­en mes­sut on siir­ret­ty ja uu­si ajan­koh­ta on ke­sä­kuun en­sim­mäi­nen vii­kon­lop­pu. Nyt teh­dyn pää­tök­sen mu­kaan Piha- ja puu­tar­ha­mes­sut…

Lue lisää